#ČESKObudoucnosti

Vize Česka, které chceme společně dlouhodobě dosáhnout:

Česko mozkovnou světa díky špičkovému vzdělávání. 

Konference #ČESKObudoucnosti 1. 10. 2024 začne za:

00
DNÍ
00
HODIN
00
MINUT
00
SEKUND

Současný dopad našich aktivit:

1 000 000+ lidí v Česku

Budoucí dopad našich aktivit:

10 000 000+ lidí v Česku


Stáhni si mobilní apku #ČESKObudoucnosti (Android, iOS) a dej si cíl, jak se budeš TY svojí aktivitou podílet na vizi: Česko mozkovnou světa díky špičkovému vzdělávání

#ČESKObudoucnosti tvoříme v každé generaci

Krátké propagační video z konference #ČESKObudoucnosti 2023

Celý záznam z konference #ČESKObudoucnosti 2023

Naše poslání

Jsme nezisková, nezávislá, nepolitická platforma #ČESKObudoucnosti. Naším posláním je vzdělávat a spojovat lídry dneška s lídry budoucnosti ke společné vizi Česka: ČESKO MOZKOVNOU SVĚTA DÍKY ŠPIČKOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ. To děláme v různých formách už 15 let.

Vzděláváme a propojujeme aktivní osobnosti, podnikatele, učitele a ředitele škol, leadery na vysokých školách, zástupce neziskovek a nadací, politiky, zástupce velkých korporací a média. Ty, kteří sami dlouhodobě podporují talent, inteligenci a šikovnost lidí v Česku. Ty, kteří už mění nebo chtějí proměnit Česko na "mozkovnu světa". Díky špičkovému vzdělávání.

S touto vizí také realizujeme projekty, které mají vizi Česka pomoct dosáhnout.

Jsme platforma otevřená každé osobě a organizaci, která se chce na budoucnosti Česka svým dílem také podílet a ztotožňuje se s naší vizí a posláním. Vyplňte krátký formulář a staňte se členem i vy!

Jak vytvořit z Česka mozkovnu světa?

Věříme, že mozkovna světa se dá z Česka vytvořit především díky špičkovému vzdělávání každého člověka.

Umělá inteligence ChatGPT: "Za špičkové vzdělávání můžeme souhrnně označit investice zaměřené na excelentní vzdělávání, vědu, výzkum a technologické inovace, které vedou k vytváření nových produktů a technologií s vyšší přidanou hodnotou. Toto označení reflektuje skutečnost, že investice nejsou jen do standardního vzdělávání, ale také do vývoje nových znalostí, dovedností a technologií na nejvyšší úrovni. Tímto způsobem se země snaží dosáhnout vynikajícího výsledku a zaujímat přední místo v daném odvětví nebo oblasti na světě."

Špičkové vzdělávání podle nás probíhá nejen formální výukou ve školních lavicích, ale také díky získávání dovedností během mimoškolního vzdělávání při sportu nebo při jiných volnočasových aktivitách. Do tvorby mozkovny světa je tak potřeba zapojit nejen vyučující, ale všechny občany ČR napříč generacemi, rodiče, prarodiče, firmy, instituce, aby všichni táhli "za jeden provaz stejným směrem" k ČESKU JAKO MOZKOVNĚ SVĚTA. Více o mozkovně světa a špičkovém vzdělávání vysvětluje umělá inteligence ChatGPT na konci této stránky.

Naše dlouhodobá strategie/cílový stav u každého člověka ve 4 slovech:

NADŠENÝ STUDENT = HRDÝ ABSOLVENT

Naše dlouhodobá strategie/cílový stav ve více slovech:

DNES:

špičkově (jak po stránce obsahu, tak formy) vzdělaný student nadšený ze školní i mimoškolní výuky, která je vedena motivovanými profesionály ve svém oboru (kteří používají pro studenty zajímavé metody výuky), který se vzdělávání účastní rád a je během vzdělávání aktivní. Student, který odchází ze školy dostatečně vybaven (mimo jiné i díky konzultacím s kariérním poradcem), je díky projektové výuce připraven na různé životní výzvy s vědomím přínosů jeho celoživotního vzdělávání.

= (rovná se)

V BUDOUCNOSTI:

hrdý úspěšný absolvent, který je díky základům ze studentských let a dosaženému vzdělání, zkušenostem na projektech už ve škole, spokojený se svým životem. Díky pozitivnímu zážitku ze studií se vrací na svoji školu (nebo do mimoškolní organizace) a přirozeně ji podporuje například zapojením do výuky, sdílením know-how, finančně. Stává se tak součástí špičkového vzdělávání, aby i následující generace mohla projít špičkovým vzděláváním, jako zamlada prošel sám tento hrdý absolvent.


Naše taktika, vzájemně propojené cíle a klíčové projekty naplňující vizi:

"Česko mozkovnou světa díky špičkovému vzdělávání"

VŠEM STUDENTŮM V ČESKU ZPŘÍSTUPNÍME PROJEKTOVOU VÝUKU

a) Platformu na podporu projektové výuky www.ABSOLVENTIpomahaji.cz poskytneme všem školám v Česku.

b) Všem školám v Česku poskytneme také inspiraci a poradenství, jak projektovou výuku na jejich školách uskutečnit.

Platforma na podporu projektové výuky zapojuje žáky, studenty, absolventy, rodiče, učitele, ředitele, zřizovatele a ostatní podporovatele všech 5 500 škol v Česku. Náš způsob projektové výuky rozvíjí tvořivost, iniciativu, týmovou práci, podnikavost, seberealizaci.

Příklady:

Nápad žáků ZŠ, realizace na ZŠ

Nápad studentů SŠ, realizace na SŠ

Realizace od 2022: www.ABSOLVENTIpomahaji.cz

VŠECHNY STUDENTY V ČESKU INSPIRUJEME ZAPOJENÍM OSOBNOSTÍ DO VÝUKY
a) Všem školám v Česku dáme nástroje pro práci se svými absolventy s jejich aktuálními kontakty.
b) Všem absolventům dáme možnost stát se dobrovolníkem a pomoct Česku tvořit mozkovnu světa svým zapojením.
c) Znalosti a inspiraci zapojených osobností budeme nahrávat a dál sdílet, aby se inspirace dostala i do té nejmenší obce v Česku.

Nástroje pro práci s absolventy, dobrovolníky a sdílení znalostí a inspirace:

ABSOLVENTI.cz
HODINA s ABSOLVENTEM

Vzděláváme Česko


Realizace od 2008:

www.ABSOLVENTI.cz

www.HODINAsABSOLVENTEM.cz

www.VzdelavameCesko.cz
VŠEM V ČESKU ZPŘÍSTUPNÍME VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍ, FINANČNÍ, INVESTIČNÍ A KARIÉRNÍ GRAMOTNOSTI

a) Platformu pro celoživotní vzdělávání Vzděláváme Česko zpřístupníme všem v Česku.

b) Vytvoříme vzdělávací programy k získání a rozšiřování digitálních, finančních, investičních a kariérních dovedností jako součást celoživotního vzdělávání.

Realizace od 2008:

www.VzdelavameCesko.cz

VŠEM DĚTEM V ČESKU USNADNÍME ROZVOJ JEJICH DOVEDNOSTÍ PŘI MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH

a) Technologicky podpoříme všechny sportovní a neziskové organizace v Česku, aby měly více času na práci s dětmi a rozvoj jejich dovedností.

b) Administrativně, právně i finančně budeme dál pokračovat v podpoře neziskových, sportovních a komunitních organizací, aby tyto organizace mohly vznikat a rozvíjet svoji činnost i v nejmenší obci v Česku.


Realizace:

  • Poradenství a sdílení know-how: od roku 2002
  • Administrativní podpora: od roku 2015
  • Podpora se zakládáním: od roku 2017
  • Technologická podpora: od června 2023 nástrojem pro digitalizaci správy členů a alumni členů na platformě ABSOLVENTI.cz
PROPOJÍME OSOBNOSTI K VIZI ČESKA A JEJÍMU DOSAŽENÍ: ČESKO MOZKOVNOU SVĚTA DÍKY ŠPIČKOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

a) Každý rok uspořádáme pracovní konferenci #ČESKObudoucnosti politických, byznysových, neziskových, akademických a mediálních elit země, jak se Česku daří stát se mozkovnou světa. Konference je spojená s oceněním fyzických osob v oblasti dlouhodobé podpory vzdělávání.

b) Budeme pokračovat v přesvědčování politiků na národní, krajské i komunální úrovni, že investice do vzdělávání je strategická, ekonomická i bezpečnostní investice, která se státu a jejím občanům dlouhodobě vyplatí.

Realizace: od roku 2009

  1. Zapojení politiků národní úrovně - příklad ZDE
  2. Zapojení komunálních politiků - příklad ZDE
  3. Následující konference: 13. října 2023 v Praze (kapacita již zaplněna) nebo online
MEDIÁLNĚ PODPOŘÍME TECHNICKÉ, IT A PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ZNALOST ANGLIČTINY

a) Dál budeme poskytovat mediální podporu studiu technického, IT a přírodovědného vzdělávání chlapců i dívek již od základní školy.

b) Dál budeme pokračovat v propagaci znalosti angličtiny jako hlavního celosvětového jazyka. Znalost jazyka všech lidí v Česku je nutná podmínka, aby se Česko stalo mozkonou světa.

Stáhněte si apku (iOS nebo Android) a tvořte společně s námi #ČESKObudoucnosti

Kdo také tvoří #ČESKObudoucnosti

#ČESKObudoucnosti tvoří tyto iniciativy/projekty:


Projekty platformy #ČESKObudoucnosti jsou financovány spoluprací se společensky zodpovědnými zaměstnavateli, kteří po školách přebírají roli vzdělávací instituce a následně vzdělávají své zaměstnance. Tito zaměstnavatelé zároveň věří, že kvalita vzdělávání dnes má vliv na celou společnost i na úspěch samotných firem v budoucnosti:


#ČESKObudoucnosti dále individuálně podporují tyto malé a střední firmy:


Osobnosti, které platformu #ČESKObudoucnosti pohánějí kupředu

Nela Petra Nováková

a mnoho dalších...


Platformu #ČESKObudoucnosti podporují tyto osobnosti z řad politiků:

Ing. Roman Foršt, starosta města Stochov

Mgr. Zuzana Lochmanová, zastupitelka města Stochov


Platformu #ČESKObudoucnosti podporují tyto osobnosti z oblasti vzdělávacích institucí:

Mgr. Martin Štorek, ředitel OA Slaný

Ing. Lenka Rohanová, zástupce ředitele OA Slaný

PhDr. Lenka Mazuchová, MBA, ředitelka ZŠ Stochov

Mgr. Kristýna Hejzlarová, učitelka ZŠ Stochov

Mgr. Radka Hartmanová, ředitelka ZŠ Vraný

Mgr. Helena Henzlová, třídní učitelka 2. a 3. ročníku ZŠ Vraný

RNDr. Bc. Radka Balounová, PhD., ředitelka Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice


Platformu #ČESKObudoucnosti podporují tyto osobnosti z řad společensky zodpovědných podnikatelů:

Daniel Suchánek, majitel firmy SpolehliváÚčetní.cz, s.r.o.


#ČESKObudoucnosti netvoříme sami. Tvoříme jej svými aktivitami každý z nás, tvoří jej mnoho aktivních lidí v neziskovkách, nadacích a společensky prospěšných projektech. Podívejte se, kdo tvoří #ČESKObudoucnosti

KAMARÁDI STOCHOV fungují od roku 2000 a za dobu existence uspořádali stovky akcí pro děti. I díky tomu se KAMARÁDI stali NEZISKOVKOU ROKU 2018 v kategorii Malá neziskovka. www.kamaradistochov.cz


Česká absolventská unie byla založena v roce 2014 a od té doby se snaží propojovat základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy školy s jejich absolventy.

www.ceau.cz


Motivation Labs vznikly z věčného bažení po tom dělat věci, které dávají smysl.

www.motivationlabs.cz

positivJE pomáhá prezentovat Jesenicko jako skvělé místo pro život

www.positivJE.cz


Historie #ČESKObudoucnosti

Vše začalo setkáním. A dalším, dalším a dalším...

1997-2001
Setkání několika aktivních středoškoláků, kteří se na škole nejen učili, ale intenzivně se věnovali svému neformálnímu vzděláváním díky sportu a členství v neziskových organizacích.
2002-2007
Setkání stejné skupiny lidí už v roli absolventů SŠ a studentů VŠ. Začátek práce na propojování absolventů s jejich školami s cílem vzdělávat studenty za pomoci know-how absolventů.
Zakládání neziskových organizací a projektů na podporu vzdělávání.
Začátek poradenské činnosti pro neziskové organizace.
2008-2009
2008: formální založení ASA - Asociace studentů a absolventů, z.s. a získání domény ABSOLVENTI.cz k systematické práci na propojování absolventů a všech škol v České republice.

2009: ASA se stala zakládajícím členem České studentské unie, která během svého fungování spojila 60 studentských organizací s 4 500 členy, jejichž představitelé se potkávali 2x ročně na celorepublikové konferenci k tématu zlepšení vzdělávání v ČR a mnoho se potkává dodnes.

Historie #ČESKObudoucnosti

Vše začalo setkáním. A dalším, dalším a dalším...

2010-2014
Pomoc neziskovým organizacím s jejich založením, fungováním, operativou, školením členů. Rozvoj projektů, které slouží k neformálnímu vzdělávání.
2012: Start projektu VZDĚLÁVÁME ČESKO
a sdílení know-how významných osobností s cílem inspirovat studenty, absolventy i širokou veřejnost
Získání domény ABSOLVENTI.sk
2015-2022
Pokračující práce na platformě ABSOLVENTI.cz, kontinuální zapojování vysokých a středních škol. Začátek zapojování základních škol.
2020: první konference pro školy ke sdílení zkušeností škol k tématu dlouhodobé spolupráce s absolventy
2022: spuštění fundraisingové platformy ABSOLVNETI pomáhají ŠKOLÁM pro všechny školy v ČR
2023-
Spuštění platformy HODINA s ABSOLVENTEM a dobrovolnické funkce k zapojení studentů a absolventů do výuky a školních projektů.

Práce na aplikacích: ŽÁCI, DEVÁŤÁCI, STUDENTI, MATURANTI, ABSOLVENTI a funkcích na podporu komunitního dobrovolnictví

Přípravy první konference #ČESKObudoucnosti (naší celkem 11té)
Pojďme spolu tvořit #ČESKObudoucnosti

Abyste se stali součástí platformy #ČESKObudoucnosti, vyplňte následující formulář.

Odesláním údajů souhlasíte s vizí a posláním #ČESKObudoucnosti a zpracováním osobních údajů.

Máte dotazy, zavolejte nám: +420 732 116 117

Abyste se stali součástí platformy #ČESKObudoucnosti, musí Vás potvrdit organizační výbor. Potvrzením Vaší registrace je úvodní e-mail, který Vám přijde na kontaktní email. Organizační výbor #ČESKObudoucnosti si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí/vyřazení organizace/osoby.

ChatGPT o rozdílu mezi mozkovnou a montovnou a špičkovém vzdělávání.

My v #ČESKObudoucnosti chceme mít z Česka mozkovnu světa díky špičkovému vzdělávání, protože jak i ChatGPT v roce 2023 tvrdí: "Země s rostoucí ekonomikou a investicemi do vědy, technologie a inovací obvykle nabízí lepší pracovní příležitosti a vyšší mzdy."

Termín "špičkové vzdělávání"

Za "špičkové vzdělávání" můžeme souhrnně označit investice zaměřené na excelentní vzdělávání, vědu, výzkum a technologické inovace, které vedou k vytváření nových produktů a technologií s vyšší přidanou hodnotou. Toto označení reflektuje skutečnost, že investice nejsou jen do standardního vzdělávání, ale také do vývoje nových znalostí, dovedností a technologií na nejvyšší úrovni. Tímto způsobem se země snaží dosáhnout vynikajícího výsledku a zaujímat přední místo v daném odvětví nebo oblasti na světě.


Termín "mozkovna" a "montovna" jsou metafory používané k popisu dvou různých typů ekonomických nebo vývojových paradigmat u zemí.

Montovna: Tento termín se používá k označení zemí, které se specializují na nízkou úroveň zpracování a montáže produktů. V takových zemích se často vykonává opakující se a standardizovaná práce. Typickými příklady mohou být země, které zpracovávají komponenty elektroniky nebo jiné výrobky, které jsou následně složeny v jiných částech světa. Práce je často levná a nízko-kvalifikovaná.


Mozkovna: Tento termín je spojen s inovacemi, výzkumem a rozvojem. Země označované jako "mozkovny" mají silné akademické a výzkumné sektory, podporují vědu a technologický rozvoj. Tyto země se snaží produkovat pokročilé a kreativní produkty, které mají vysokou přidanou hodnotu. Země "mozkovny" vytvářejí nové technologie, inovace a výzkum.


Rozdíl mezi těmito dvěma paradigmaty spočívá v typu ekonomické aktivity, kterou země provozují, a ve způsobu, jakým přispívají k celosvětovému hospodářství. "Montovna" je spojována s nižšími pracovními náklady a masovou výrobou, zatímco "mozkovna" je spojována s inovacemi, výzkumem a vysokou kvalifikací pracovníků.

Platy v zemích označovaných jako montovny obvykle bývají nižší než v zemích označovaných jako mozkovny. V zemích, které jsou zaměřené na montáž a nízko-kvalifikovanou práci, jsou platy často nižší kvůli vyšší konkurenci na trhu práce a nižším nákladům na život. Tyto země často lákají zahraniční investory svými nízkými pracovními náklady.


Na druhé straně, v zemích, které jsou označovány jako mozkovny, jsou platy obvykle vyšší. Tato zvýšená mzda odráží vyšší úroveň vzdělání, specializovaných dovedností a kvalifikace pracovníků v těchto zemích. Země "mozkovny" často investují do vědy, výzkumu a technologických inovací, což vede k vytváření nových produktů a technologií s vyšší přidanou hodnotou.
Aktuální dění najdete na LinkedIN #ČESKObudoucnosti
Informace ke konferenci #ČESKObudoucnosti 13.10.2023


ASA (Asociace Studentů a Absolventů), z.s., IČ 227 29 283, Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6

© 2008 - 2060 #ČESKObudoucnosti